Mình sử dụng dịch vụ thiết kế web Kon Tum hơn 1 năm nay cho toàn bộ các website của công ty. Website hoạt động nhanh và ổn định, hơn nữa mình đặc biệt hài lòng về dịch vụ hỗ trợ 24/7 và sẽ tiếp tục đồng hành cùng WebKonTum trong thời gian tới.