Trước kia website bên mình thường xuyên gặp tình trạng lỗi và chạy rất chậm, không truy cập vào được. Nhờ 1 người bạn giới thiệu, mình đã liên hệ WebKonTum tư vấn hỗ trợ giải pháp. Kết quả là mình cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.