Mình cần làm một trang Web hơn nữa lại ưu tiên khu vực mình sống là Kon Tum. Mình đã tìm thấy nơi này, sau khi đưa ra yêu cầu và được tư vấn mình đã quyết định làm một trang bán hàng. Đến nay mọi thứ đều hoạt động ổn định.