Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Quy trình thực hiện thiết kế WEB

Webkontum sẽ trao đổi cũng như ghi nhận các ý kiến, yêu cầu của khách hàng. Từ đó có thể đưa ra các tư vấn hợp lý

Sau khi đã có được yêu cầu của khách, Webkontum sẽ tiến hành gửi báo giá và các mẫu giao diện đã thực hiện ( khách yêu cầu ) để khách hàng xem và chốt giá.

Webkontum thực hiện bắt tay vào thực hiện công việc, chúng tôi luôn cố gắng làm tốt và nhanh nhất để giúp khách hàng có một website hoàn thiện nhất, trong thời gian ngắn nhất.

Webkontum thực hiện bàn giao website cho khách. Thực hiện việc hướng dẫn khách sử dụng.

Liên Hệ Nhận Tư Vấn